Status

  • Dumber da relaschs: 527
  • Da quels en vigur: 407
  • Da quels abolì: 120
  • Midadas ch'èn entradas en vigur ils ultims 20 dis: 3

Unitads da datas midadas sco ultimas

Midada Nr. sist. Titel
15-06-2017 (Revisiun totala) 740.300 Ordinaziun chantunala davart la tgira da la selvaschina
15-06-2017 (Versiun nova) 740.020 Ordinaziun da la regenza davart la chatscha
09-06-2017 (Versiun nova) 450.250 Ordinaziun tar la lescha davart las contribuziuns da scolaziun
01-06-2017 (Versiun nova) 740.050 Ordinaziun per prevegnir ed indemnisar donns da selvaschina en il guaud
01-06-2017 (Versiun nova) 740.500 Reglament per la cumissiun da chatscha
01-06-2017 (Versiun nova) 740.400 Ordinaziun da servetsch per ils organs chantunals da surveglianza da chatscha e da pestga
01-06-2017 (Versiun nova) 740.350 Ordinaziun davart il diever da chauns da chatscha
01-06-2017 (Versiun nova) 740.330 Ordinaziun chantunala davart ils capricorns
01-06-2017 (Versiun nova) 740.110 Ordinaziun davart l'obligaziun da tir per la chatscha
01-06-2017 (Versiun nova) 740.100 Ordinaziun chantunala davart ils examens da chatscha
01-06-2017 (Versiun nova) 740.060 Ordinaziun davart las taxas per las patentas da chatscha
01-05-2017 (Ord vigur) 620.200 Ordinaziun executiva tar la lescha federala davart la taglia d'exemziun dal servetsch militar
01-05-2017 (Nov) 620.100 Lescha introductiva tar la lescha federala davart la taxa d'exemziun dal servetsch militar
01-05-2017 (Versiun nova) 740.000 Lescha chantunala da chatscha
10-04-2017 (Versiun nova) 820.150 Ordinaziun chantunala davart l'examinaziun ecologica
01-04-2017 (Versiun nova) 500.100 Ordinaziun davart las taxas per il sectur da sanadad

Versiuns en preparaziun

Midada Nr. sist. Titel
01-07-2017 (Versiun nova) 920.110 Ordinaziun chantunala davart il guaud
01-11-2017 (Versiun nova) 760.180 Ordinaziun davart las taxas per la patenta da pestga