Status

  • Dumber da relaschs: 506
  • Da quels en vigur: 410
  • Da quels abolì: 96
  • Midadas ch'èn entradas en vigur ils ultims 20 dis: 0

Unitads da datas midadas sco ultimas

Midada Nr. sist. Titel
01-10-2014 (Versiun nova) 425.060 Ordinaziun davart la procedura d'admissiun a las scolas medias
01-10-2014 (Versiun nova) 870.110 Ordinaziun tar la lescha introductiva tar la lescha federala davart il traffic sin via
01-09-2014 (Revisiun totala) 920.600 Ordinaziun davart la planisaziun forestala
01-08-2014 (Abolì/-ida) 427.520 Ordinaziun davart il studi, la perscrutaziun ed ils servetschs a la scola auta da tecnica ed economia (ordinaziun da studi SATE)
01-08-2014 (Abolì/-ida) 427.510 Ordinaziun tar la lescha davart la scola auta da tecnica ed economia
01-08-2014 (Abolì/-ida) 427.290 Ordinaziun davart il curs preliminar per l'admissiun al studi a la scola auta da pedagogia
01-08-2014 (Abolì/-ida) 427.240 Ordinaziun davart las scolaziuns e davart ils examens a la scola auta da pedagogia
01-08-2014 (Abolì/-ida) 427.230 Ordinaziun davart il cussegl da la scola auta professiunala da pedagogia
01-08-2014 (Abolì/-ida) 427.205 Ordinaziun tar la lescha davart la scola auta da pedagogia
01-08-2014 (Nov/-a) 427.210 Ordinaziun davart las scolas autas purtadas dal chantun
01-08-2014 (Versiun nova) 430.100 Ordinaziun davart la furmaziun professiunala e davart purschidas da furmaziun cuntinuanta
01-08-2014 (Nov/-a) 427.220 Ordinaziun davart las scolas autas betg purtadas dal chantun e davart la perscrutaziun
01-08-2014 (Versiun nova) 432.000 Lescha davart lieus da scolaziun en ils fatgs da la sanadad e socials
01-08-2014 (Versiun nova) 430.000 Lescha davart la furmaziun professiunala e davart purschidas da furmaziun cuntinuanta
01-08-2014 (Abolì/-ida) 427.500 Lescha davart la scola auta da tecnica ed economia
01-08-2014 (Revisiun totala) 427.200 Lescha davart las scolas autas e la perscrutaziun