Status

  • Dumber da relaschs: 526
  • Da quels en vigur: 407
  • Da quels abolì: 119
  • Midadas ch'èn entradas en vigur ils ultims 20 dis: 1

Unitads da datas midadas sco ultimas

Midada Nr. sist. Titel
10-04-2017 (Versiun nova) 820.150 Ordinaziun chantunala davart l'examinaziun ecologica
01-04-2017 (Versiun nova) 500.100 Ordinaziun davart las taxas per il sectur da sanadad
01-02-2017 (Versiun nova) 840.110 Ordinaziun tar la lescha davart la protecziun cunter incendis
01-02-2017 (Versiun nova) 840.100 Lescha davart la protecziun preventiva cunter incendis ed ils fatgs da pumpiers en il chantun Grischun
01-01-2017 (Versiun nova) 546.270 Disposiziuns executivas tar la lescha chantunala da sustegn
01-01-2017 (Versiun nova) 215.050 Ordinaziun davart il pajament anticipà da contribuziuns al mantegniment per uffants cun dretg da mantegniment
01-01-2017 (Versiun nova) 173.100 Ordinaziun davart l'organisaziun da la dretgira chantunala
01-01-2017 (Versiun nova) 350.210 Ordinaziun davart las taxas da dretgira en proceduras penalas
01-01-2017 (Versiun nova) 320.210 Ordinaziun davart las taxas da dretgira en proceduras civilas
01-01-2017 (Versiun nova) 173.600 Ordinaziun davart la posiziun, la salarisaziun e la contabilitad da las autoritads da mediaziun
01-01-2017 (Revisiun totala) 173.500 Ordinaziun davart l'organisaziun, la salarisaziun e la contabilitad da las dretgiras regiunalas
01-01-2017 (Versiun nova) 170.410 Ordinaziun dal persunal
01-01-2017 (Versiun nova) 546.250 Lescha davart il sustegn da persunas basegnusas
01-01-2017 (Ord vigur) 491.350 Tariffas per fotografar en il museum retic
01-01-2017 (Versiun nova) 618.150 Tariffa da taxas tar la legislaziun davart las persunas estras e davart ils fatgs d'asil
01-01-2017 (Versiun nova) 820.210 Ordinaziun d'energia dal chantun Grischun